stars
stars

 

 
 

Starý most

Prednedávnom zverejnilo vedenie hlavného mesta SR – Bratislavy vizualizácie nového návrhu rekonštrukcie starého mosta. Ako však zdôraznil primátor mesta Milan Ftáčnik, treba ich brať ako predbežné, definitívna verzia sa dotvára. Do úvahy zatiaľ pripadajú dve varianty riešenia. Prvá-lacnejšia počíta s rekonštrukciou pri ktorej by bolo využitých 30% pôvodnej ocele a piliere by sa museli navýšiť o 1,5m. Cena tejto rekonštrukcie, ktorá by predĺžila životnosť starého mosta o cca 3040rokov by mala stať podľa odhadov okolo 28miliónov Eur.

Druhá varianta ráta s odtránením celej starej ocelovej konštrukcie, to znamená, že by v podstate ostali z mosta iba piliere a mýtne domy. Táto rekonštrukcia by mala stáť podľa odhadov cca 32miliónov Eur, pričom by v podstate vzikol úplne nový most so životnosťou 100150rokov.

Osobne súhlasím s projektantom starého mosta(Miroslav Maťaščík), podľa ktorého je druhá varianta výhodnejšia. Keď si porovnám obe varianty už len z ekonomického hľadiska, tak mi rozdiel v cene 4milióny a rozdiel v životnosti cez 100rokov dáva jasného víťaza vo forme druhej varianty. K tomu si prirátajme, že nová konštrukcia umožní napríklad širšie chodníky pre chodcov, dá sa rýchlejšie zrealizovaťa pod.

Kedže ale ako asi v každom prípade aj tu zohrávajú svoju rolu financie, ktoré chce mesto Bratislava na tento projekt čerpať z eurofondov, tak si budeme musieť ešte „nejaký ten piatok“ počkať na náš vynovený starý most.

Dúfam, že to bude čoskoro.

RH