stars
stars

 

 
 

ZMENY V HYPOTÉKACH, od 01.07.2018

Dnešným dňom začína platit obmedzenie NBS(Národná banka Slovenska).
Cielom NBS je spomaliť nadmerné zadlžovanie obyvateľstva. Čo sa hypoték týka, najviac sa táto zmena dotkne ľudí žijúcich v Bratislave a Košiciach, z dôvodu najvyšších cien nehnutelností.
A v čom je najväčšia zmena oproti podmienkam, ktoré boli doteraz? Tou je maximálna možná suma, ktorú žiadatelia od banky dostanú. Tou bude od dnes 8 násobok čistého ročného príjmu žiadatela(vrátane všetkych úverov, či kreditiek).Taktiež budú musieť žiadatelia obetovat viac finančnych prostriedkov z vlastných zdrojov, kedže hypotéka bude do vyšky maximálne 80%(výnimočne 90%) z ceny nehnutelnosti. Banky síce budú môct stále poskytovat úvery až do vyšky 90% z ceny nehnutelnosti, ale zníži sa počet žiadatelov, ktorí toto percento dostanú. A to postupne do roku 2019(včera 40%, oddnes 35% až do 20% nových úverov).
Existujúcich úverov sa tieto zmeny netýkajú. V prípade refinancovania úveru sa zmeny uplatnia iba v prípade, ak by žiadatel chcel dany úver aj navyšit.
Čo to spraví s tempom predajnosti aké bolo v poslednej dobe ukáže až čas. Je tu ale velká pravdepodobnost, že sa spomalí.

www.chcemebyvat.sk