stars
stars

 

 
 

KONEČNE – Bratislava už má svoje pravidlá parkovania

Po dlhých debatách a úvahách sa to konečne stalo realitou – Bratislava má svoje pravidlá parkovania. O čo vlastne ide? Prioritou je aby Bratislavčania(s trvalým pobytom) boli uprednostnený v parkovaní pred návštevníkmi mesta. Tí budú môcť v mieste svojho bydliska parkovať zadarmo v čase od 18:00 do 8:00.  Znamená to, že každý Bratislavčan s trvalým pobytom a autom(aj firemným) dostane jednu parkovaciu kartu, za ktorú bude platiť 20,- Eur ročne. Ak bude mať záujem o ďalšiu parkovaciu kartu bude si musieť podstatne priplatiť.

Pre ostatných Bratislavčanov z iných mestkých častí alebo mimobratislavský vodiči budú v lokalitách s vyššým nárokom na parkovanie platiť. Mesto a mestské časti po vzájomnej dohode zavedú zóny krátkodobého a celodenného parkovania. Mesto bude rozdelené do 4 zón:

Zóna 1: Staré Mesto

Zóna 2: Nové Mesto, Ružinov, Petržalka

Zóna 3: Kralova Ves a Dúbravka

Zóna 4: Ostatné Mestské časti

Celodenné parkovanie bude stáť 4,- Eur a krátkodobé 25 centov za 15 minút, pričom Bratislavčania budú mať 50% zľavu.

Dúfajme, že tento návrh pomôže obyvateľom Bratislavy k jednoduchšiemu parkovaniu v mieste svojho bydliska a snáď sa aj obmedzí abz na „lukratívnych“ miestach v centre stáli niektoré autá celý deň alebo aj celé dni.

RH

 

Zdroj: Bratislavské Noviny