stars
stars

 

 
 

Nová(ďalšia) daň z nehnuteľností

Nová daň – o čo vlastne ide? Dnes platíme dane do obecných pokladníc miest a obcí.  Po novom by nám k tejto dani mala pribudnúť aj ďalšia, ktorá by sa platila priamo štátu. Aj keď už sama daň z nehnuteľností je nezmysel, lebo platíme za niečo čo sme si kúpili za peniaze, ktoré už boli raz zdanené. A keď ju už teda máme platiť, tak obci(mestu), ktorá sa nám aspoň priamo stará o lokalitu v ktorej žijeme a nie štátu, ktorý sa týmto iba snaží štopkať totálne rozkúsanú ponožku. Kto bude koľko platiť by mali určiť cenové mapy(veľmi by ma zaujímalo kto ich vytvorí a hlavne na základe akých kritérií). Nová daň by sa ale nemala dotknúť nehnuteľností, ktoré si ľudia postavili pred rokom 1989. Taktiež sa spomína, že daň by nemali platiť menej majetný(chudobnejší) ľudia a ani dôchodcovia. Nová daň by sa mala vzťahovať na luxusné nehnuteľnosti, nové nehnuteľnosti alebo na nehnuteľnosti v lukratívnych lokalitách. Pri zdanení, by taktiež mala zohrať úlohu cena domu, bytu, či príjem majiteľa. Taktiež sa ale spomína určitá nezdaniteľná časť, podľa rozlohy bytu. Každopádne sa nechajme prekvapiť konečným znením zákona. Vyššie dane z nehnuteľností nám odporúča aj európska komisia. Nová daň by mala vstúpiť do platnosti od 01.01.2013.

 

Čo je to daň z nehnuteľností a ako sa platí teraz:

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Daňovník je ho povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára.

 

RH